Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de beheerder van de website.

Kinkelder BV
Nijverheidsstraat 2
6905 DL Zevenaar
Nederland
Telefoon: +31 (0) 316-582200
Email: info@kinkelder.nl

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website goed te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van het verzamelen ervan. U hebt ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de wettelijke kennisgeving als u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Details zijn te vinden in ons privacybeleid onder het kopje "Modules van derden en analyses".

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en waarvoor dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan inbreuken op de beveiliging. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Mededeling over de verantwoordelijke partij voor deze website

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Kinkelder BV
Nijverheidsstraat 2
6905 DL Zevenaar
Nederland
Telefoon: +31 (0) 316-582200
Email: info@kinkelder.nl

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van "http://" in "https://" en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in onze wettelijke kennisgeving als u verdere vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgevingseisen van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal waarom niet uitdrukkelijk is gevraagd. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals een winkelwagentje), worden opgeslagen in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1, letter f van DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een geoptimaliseerde dienstverlening zonder technische fouten te garanderen. Als er ook andere cookies (zoals cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server logbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft in "server log files". Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen. De basis voor gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) DSGVO, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen we de gegevens die u op het formulier hebt ingevuld, inclusief de contactgegevens die u hebt verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Daarom verwerken wij de gegevens die u invult op het contactformulier alleen met uw toestemming volgens art. 6 (1)(a) DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onaangetast door deze bepaling.

4. Analytics en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Deze wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik voor de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser-plugin

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Uitbestede gegevensverwerking

We hebben een overeenkomst gesloten met Google voor de uitbesteding van onze gegevensverwerking en implementeren volledig de strenge eisen van de Nederlandse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Plugins en tools

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van webfonts van Google. Wanneer je een pagina opent, laadt je browser de vereiste webfonts in de cache van je browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een sociale plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google. Google weet daardoor dat onze webpagina via uw IP-adres is opgevraagd. Het gebruik van Google Web fonts is gedaan in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) (f) DSGVO.

Als je browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door je computer.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google ophttps://www.google.com/policies/privacy/.